CHYTRÁ A ŠETRNÁ

Kdo rád seče trávník a chtěl by se o něj co nejlépe starat, měl by si opatřit mulčovací sekačku, protože mulčování optimalizuje cyklus živin v trávníku. Tráva se několikrát poseče a rovnoměrně se rozmístí po trávníku. Poté se rozloží a slouží jako cenný organický zdroj živin. Můžete tedy ušetřit značné množství hnojiva, čímž šetříte nejen životní prostředí, ale i svou peněženku. Další výhodou mulčovací sekačky je, že odpadá sběr a likvidace posečené trávy. Práce se nemusí neustále přerušovat při vyprazdňování sběrného koše – i to šetří váš čas.

Oops, an error occurred! Code: 20200128155029dd7bd465

Sběr

Sběr posečené trávy je doporučen pro uživatele, kteří nemají čas trávník síct dost často, ale chtějí mít vždy dokonale čistou a upravenou zahradu. Sběr mimo to poskytuje také výhodu odstranění některých nečistot, jako jsou listí a suchá tráva a umožní trávníku přístup světla a vody. Naproti tomu potřebuje trávník více vody a posečenou trávu je třeba shromáždit do kompostéru nebo na skryté místo. Tento typ sečení nevykazuje oproti mulčování takový nápor na žací čepele, protože useknutá tráva se hned dopraví do sběrného koše. Sběr je tedy co do energetické úspory výhodnější.

Mulčování

Mulčování se doporučuje na dobře udržovaných zahradách a lidem, kteří v sezóně mohou trávník síct aspoň dva krát do týdne. Při mulčování posečená tráva rotuje v žacím ústrojí, kde dochází k jejímu přeseknutí několikrát za sebou, dokud nejsou posekané částečky trávy tak malé, aby mohly přes nože propadnout na zem. Protože se tráva skládá téměř z 90 % vody, je recyklována zpět do půdy a nedochází k žádným ztrátám. Taková tráva slouží jako přirozené zelené hnojivo. Čím jsou částečky posečené trávy menší, tím čistěji zahrada vypadá a na povrchu trávníku nejsou žádné zbytky. Při mulčování by měla být výška sečené trávy maximálně 1 až 2 cm. Energeticky tento způsob sečení výrazně závisí na délce mulčované trávy - delší objem trávy představuje vyšší nápor na žací ústrojí.

Rozmetávání

Při rozmetávání posečená tráva opouští žací ústrojí otvorem na zadní nebo boční straně a je roznášena zpět po povrchu zahrady. Tento typ péče o trávník je obvykle doporučen pro přirozenější travnaté louky, které nevyžadují tak časté sečení jako upravené zahrady a na kterých roste vyšší tráva. Obvykle se takové sečení neprovádí v blízkosti domů, protože by se velké zbytky posečené trávy roznesly do domu, do bazénu nebo na chodníky. Protože je tráva useknutá v celé délce odpor nožů při sekání s rozmetáváním je téměř shodný jako při sběru, ale nepůsobí zde zpětný tlak sběrného koše, takže tento způsob sečení patří k energeticky nejšetrnějším.